Produkter med ordre, men med alternative nye produkter (eks DM18RL-lager-i-norge er tomme, men nytt aliexpress-adapter er tatt inn)